In This Article Expand or collapse the "in this article" section Libraries in Medieval Hungary

 • Introduction
 • General Overviews
 • Manuscripts
 • The Pannonhalma Monastic Library
 • Esztergom Manuscripts
 • Esztergom Attributions
 • The Esztergom Codex of Bernard of Perugia
 • The Esztergom Collegium Christi
 • Veszprém Manuscripts
 • The Veszprém Inventory
 • The Codex of Bishop Mesko of Veszprém
 • Zagreb Manuscripts
 • Zagreb Inventories
 • The Pozsony Chapter Library
 • Parish Libraries
 • School Libraries
 • Peregrination
 • Peregrination and Paleography
 • Humanist Libraries
 • Corvinian Library
 • Miscellaneous Evidence

Medieval Studies Libraries in Medieval Hungary
by
Elod Nemerkenyi
 • LAST REVIEWED: 15 December 2010
 • LAST MODIFIED: 15 December 2010
 • DOI: 10.1093/obo/9780195396584-0057

Introduction

The study of libraries in medieval Hungary is based on historical and philological surveys as well as the manuscript evidence. The surviving medieval source material provides information on the Pannonhalma monastic library, the Esztergom manuscripts, the Esztergom attributions, the Esztergom codex of Bernard of Perugia, the Esztergom Collegium Christi, the Veszprém manuscripts, the Veszprém inventory, the codex of Bishop Mesko of Veszprém, the Zagreb manuscripts, the Zagreb inventories, and the Pozsony chapter library. Parish libraries and school libraries are also covered along with the role of the peregrination, the humanist libraries, and the Corvinian Library. Circumstantial evidence on the libraries of medieval Hungary is also considered.

General Overviews

General overviews on libraries in medieval Hungary include historical and philological surveys such as Mezey 1963, Mezey 1979, Csapodi 1984, Csapodi 1985, Csapodi 1987, and Madas 1998. Other studies address the subject in a central European context, for example, Hlaváek 1983 and Potkowski 1992.

 • Csapodi, Csaba. “Ungarische Bibliotheksgeschichte: Vom Mittelalter bis zum Frieden von Szatmár (1711).” Gutenberg-Jahrbuch 59 (1984): 332–357

  A summary of the major trends of the history of libraries in Hungary from the Middle Ages to the early modern period.

 • Csapodi, Csaba. “A középkori magyarországi könyvtárak története.” In Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Edited by András Vizkelety, 19–33. Budapest: Interpress, 1985.

  A summary of the major trends of the history of libraries in Hungary in the Middle Ages.

 • Csapodi, Csaba. “A középkori könyvkultúra kibontakozása Magyarországon (1000–1400).” In Magyar könyvtártörténet. Edited by Csaba Csapodi, András Tóth, and Miklós Vértesy, 9–43. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

  An overview of the early institutions and collections in medieval Hungary.

 • Hlaváek, Ivan. “Die Formung der westslawischen Schrift-, Buch- und Bibliothekskultur unter dem Einfluss der lateinischen Kirche.” Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo 30.2 (1983): 701–737.

  A general overview of the development of literacy, book, and library culture in central Europe. Provides the geographic background to similar developments in medieval Hungary.

 • Madas, Edit. “Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000–1526.” In A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Edited by Edit Madas and István Monok, 9–66. Budapest: Balassi Kiadó, 1998.

  A general introduction to the history of libraries in medieval Hungary—with bibliographic references to sources and secondary literature.

 • Mezey, László. “A kéziratosság századai.” In A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig. Edited by Máté Kovács, 43–126. Budapest: Gondolat Kiadó, 1963.

  A historical survey of book and library culture in medieval Hungary.

 • Mezey, László. Deákság és Európa: Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979.

  A philological survey of the beginnings of Latin literary culture in Hungary—with special emphasis on the role of libraries.

 • Potkowski, Edward. “Le livre dans la société du bas Moyen Age (XIVe–XVe s.): Lexemple de lEurope centrale.” In Produzione e commercio della carta e del libro, Secc. XIII–XVIII: Atti della “Ventitreesima Settimana di studi” 15–20 aprile 1991. Edited by Simonetta Cavaciocchi, 757–772. Florence, Italy: Le Monnier, 1992.

  A survey of the social implications of book culture in late medieval central Europe. Summary treatment of various aspects of book culture in medieval Hungary.

back to top

Users without a subscription are not able to see the full content on this page. Please subscribe or login.

How to Subscribe

Oxford Bibliographies Online is available by subscription and perpetual access to institutions. For more information or to contact an Oxford Sales Representative click here.

Article

Up

Down